VETERANENNEDERLAND

 

http://www.cutercounter.com/

 

 

 

 

 

 

WAAROM DEZE SITE?

VETERANEN WET

GEDROOMD LAND

ECHTE VETERANEN

ALLE MISSIES

FREE WEST PAPUA CAMPAIGN

FREE WEST PAPUA AUSTRALIA

PAPUA MERDEKA

ONOPGEMERKTE EXECUTIES

FREEDOM FLOTTILLA

NIEUWS

CONTACT

ARMIES OF THE WORLD

NATO-EXERCISE - 2019

 

 

     

 

 

website counter

 

 

                                                                 
                                                                                    

                                                                       


 
                                                                    

 

 

De primaire rol van de strijdkrachten van het Bondgenootschap is het beschermen van de vrede en het garanderen van de territoriale integriteit, politieke onafhankelijkheid en veiligheid van de lidstaten. De Bondgenootschappelijke strijdkrachten moeten daarom effectief kunnen afschrikken en verdedigen. Het Bondgenootschap opereert in een omgeving van voortdurende verandering. Het Bondgenootschap blijft onderworpen aan een grote verscheidenheid aan militaire en niet-militaire risico's die multidirectioneel en vaak moeilijk te voorspellen zijn.Bondgenootschappelijke strijdkrachten dragen bij aan de bevordering van de stabiliteit in het Euro-Atlantisch gebied door hun deelname aan militaire / militaire contacten en aan andere samenwerkingsactiviteiten en oefeningen in het kader van het Partnerschap-voor-vrede-programma (PfP), evenals die georganiseerd om de relatie van de NAVO met Rusland, de Oekraïne en de Mediterrane Dialooglanden verdiepen.Gezien het multinationale en gezamenlijke karakter van de geallieerde operaties, moeten de samenhang en interoperabiliteit tussen die nationale strijdbijdragen worden verbeterd. De goedkeuring van gemeenschappelijke doctrines, procedures en normen, evenals de noodzaak voor Bondgenootschappelijke krachten om samen te trainen, te oefenen en te opereren, is absoluut noodzakelijk. Vandaar de behoefte aan multinationale oefenprogramma's.De term NATO Military Exercise omvat alle oefeningen waarvoor de NAVO de initiatiefnemende of de gezamenlijke initiërende autoriteit is. Geassocieerd met NAVO-militaire oefeningen zijn bouwstenen, zoals: seminars, studieperioden en workshops.
Een NAVO-militaire oefening wordt gepland door een NAVO-commandant. Het heeft als doel het militaire vermogen van de NAVO te vestigen, te vergroten en te tonen over het volledige missiespectrum van het Bondgenootschap dat gebaseerd is op de drie militaire Bondgenootschappelijke missies:


De reden voor het plannen en uitvoeren van militaire oefeningen is het voorbereiden van bevelen en krachten voor operaties in vrede, crisis en conflict. Daarom moeten de doelstellingen van militaire oefeningen een afspiegeling zijn van de huidige operationele vereisten en prioriteiten. Het wordt uitgevoerd om collectieve training van personeel, eenheden en krachten te oefenen en te evalueren om hen in staat te stellen doeltreffend samen te werken, om militaire vermogens te demonstreren of om de mogelijkheden te verbeteren. Daarnaast moeten militaire oefeningen van de NAVO de militaire vermogens van niet-NAVO-deelnemers integreren en verbeteren en de ontwikkeling en uitvoering van de militaire aspecten van de Europese veiligheids- en defensie-identiteit (ESDI) binnen de NAVO ondersteunen.De oefeningen worden in drie vormen uitgevoerd: een Live-oefening (LIVEX), Command Post Exercise (CPX) of een Oefeningstudie. Een Live-oefening is een oefening waaraan feitelijke krachten deelnemen. Een Command Post Exercise is een oefening op het hoofdkwartier van commandanten en hun staven, en communicatie binnen en tussen deelnemende hoofdkwartieren, waarin NAVO- en bevriende strijdkrachten en tegenkrachten worden gesimuleerd. Een oefeningenonderzoek is een activiteit die de vorm kan aannemen van een kaartoefening, een oorlogsspel, een serie lezingen, een discussiegroep of een operationele analyse.Een NAVO-Partnerschap voor de Vrede (PfP) Oefening is een oefening of gerelateerde activiteit gepland door een NAVO-bevelhebber en uitgevoerd door een NAVO-bevelhebber, of onder bepaalde voorwaarden door een nationale autoriteit, waarin personeel en / of troepen van ten minste één NAVO en één Partnernatie voert operationele en / of gerelateerde functies uit met het oog op gecombineerde planning en training om hun vermogen te versterken om missies uit te voeren op het gebied van vredesondersteunende operaties, humanitaire hulp, zoeken en redden en anderen.Het oefeningsprogramma bestrijkt een periode van zes jaar, met een gedetailleerde programmering voor de eerste twee kalenderjaren en een hoofdprogrammering voor de volgende vier kalenderjaren. De doelstellingen van een oefening zijn ontwikkeld in een Oefenspecificatie-paper. Analyse en rapportage - die 'Geleerde lessen' omvat zijn de laatste fasen van het oefenproces. Alle oefeningen worden niet alleen beoordeeld om de verwezenlijking van het doel en de doelstellingen te beoordelen, maar ook om te beoordelen of de doelen en doelstellingen geldig zijn in de heersende omgeving en of het product de moeite waard is om moeite en middelen te besteden.De NAVO publiceert persberichten over belangrijke NAVO- en NAVO-PfP-oefeningen. Andere NAVO-oefeningen die onder de noemer seminars en studiegroepen enz. Vallen, worden niet zo op de voorgrond geplaatst. Nationale oefeningen onder de lidstaten en Partnerlanden worden ook uitgevoerd, soms tegelijkertijd, en soms nodigen andere landen uit om aanwezig te zijn, maar ze zijn onder de soevereine autoriteit van het gastland.

                                                                                   NATO Exercises 2019

 

 

STEADFAST ARMOUR 19 (NATO) To train BMD chain of command from political down to tactical level.

Phase 1 – 21-25 Jan, Phase 2 – 19-21 Feb

BEL

RS TE I (Resolute Support Training Event I) 19 (NATO) To train the incoming CSE of the HQ RSM and prepare them for operations in Afghanistan. The 4 blocks of training include: Mission Specific Training (MST), Functional Systems Training (FST) and Functional Area Training (FAT), Battle Staff Training (BST) and TwoTier Mission Rehearsal Exercise (MRE). 

22-31 Jan POL

RAMSTEIN ALTERNATE (NATO) To exercise the procedures and ensure the ability of CAOC personnel to conduct daily ops mission from back-up site iaw the concept of Operations for Alliance Air Command and Control (AIR C2 CONOPS)

8-13 Feb DEU

DYNAMIC GUARD I-L 19 (NATO) To maintain the level of proficiency EW and ASMD in SNMG1 assigned units when not committed in NATO current operations (e.g. OEA and OOS) and NRF operations.

11-16 Feb NOR

RAMSTEIN GUARD 2 19  (NATO) The NATO Electronic Warfare Force Integration Programme is a means to exercise the NATO designated regional elements of NATO’s Integrated Air and Missile Defence System conducted through the CAOCs while also including some national systems and assets. It is designed to train AC Ramstein and subordinate units on the reporting/ coordination requirements while exposing them to a wide variety of EW tactics and techniques in a controlled environment. 

15-20 Feb PRT

GRIFFIN FORCE I 19 (NFS Exercise) EX GRFE I-19 aims to bring together Stand-up VJTF (L) and all respective stakeholders  in order to initiate logistic planning and preparation process and build a foundation for a continued cooperation between HQ's, HRN, incoming forces and all other enablers. Also Stand-Down VJTF(L) representatives are involved for transfer of lessons learnt. 

18-20 Feb EST, LVA, LTU, POL

DYNAMIC MANTA - L 19 (NATO) To exercise submarine warfare and ASW warfighting capabilities for submarines, ASW surface units and maritime aircraft in order to conduct sea control and sea denial related naval tasks in preperation for future collective defence and crisis response operations.

25 Feb-9 Mar

W-MED

DYNAMIC BONUS I 19  (NATO) To prepare  MARCOM to be ready as MCC in a  MJO+.

4-9 Mar GBR

RAMSTEIN GUARD  3 19  (NATO) The NATO Electronic Warfare Force Integration Programme is a means to exercise the NATO designated regional elements of NATO’s Integrated Air and Missile Defence System conducted through the CAOCs while also including some national systems and assets. It is designed to train AC Ramstein and subordinate units on the reporting/ coordination requirements while exposing them to a wide variety of EW tactics and techniques in a controlled environment. 

7-12 Mar HUN                                                                                                                               

KFOR ST I 19 (NATO) Conducted to familiarize future Key Leaders of HQ KFOR with their new tasks, the overall situation in KFOR AOR, and to prepare a smooth transition without loss of continuity.  

10-18 Mar Kosovo

RAMSTEIN APEX 19 (NATO) To exercise and train the NCS JFAC focusing on AOC requirements (CPD, COD, ISRD).

10-22 Mar ESP

Event with description Dates Location

CITADEL GUIBERT 19 (NFS Exercise) CIGT19 is a FRA Land Forces Command (CFT) sponsored threelevel Command Post Exercise (CPX) to retain RRC-FR capability to operate as a JTF HQ. It will satisfy national readiness requirements by training and evaluating a FRA division and training a further NATO nation division in planning and conducting a Crisis Response Operation involving high tempo combat operations. Brigades underneath the divisions can opt to become STA or to participate as response cells.

 

10-29 Mar FRA

RAMSTEIN DUST I 19  (NATO) The Deployable Air Control Centre Recognized Air Picture Production Centre Sensor Fusion Post (DARS) is to exercise the deployment in a simulated NATO-approved operation.

11-16 Mar TBD

DYNAMIC MOVE 19 (NATO) To exercise Naval Mine Warfare (NMW) tactics and prcedures, the Allied Worldwide Navigational System (AWNIS) and Naval Cooperation and Guidance for Shipping (NCAGS) procedures iot enhance participants' ability to conduct littoral and amphibious operations.

11-23 Mar BEL

STEADFAST APPROVAL II 19 (NATO) Operational evaluation of new ACCS sites at replication nations prior to transition to NATINAMDS operations

1-30 Apr (TBD)

TBD

RAMSTEIN GUARD 4 19  (NATO) The NATO Electronic Warfare Force Integration Programme is a means to exercise the NATO designated regional elements of NATO’s Integrated Air and Missile Defence System conducted through the CAOCs while also including some national systems and assets. It is designed to train AC Ramstein and subordinate units on the reporting/ coordination requirements while exposing them to a wide variety of EW tactics and techniques in a controlled environment. 

4-9 Apr TUR

RS TE I (Resolute Support Training Event II) 19 (NATO) To train the incoming CSE of the HQ RSM and prepare them for operations in Afghanistan. The 4 blocks of training include: Mission Specific Training (MST), Functional Systems Training (FST) and Functional Area Training (FAT), Battle Staff Training (BST) and TwoTier Mission Rehearsal Exercise (MRE). 

9-18 Apr POL

RAMSTEIN ALLOY I 19 (NATO) To promote NATO and PfP coordination, enhance relations between air forces in the region and develop interoperability, exercise rotational Baltic Air Policing (BAP) Quick Reaction Alert (Intercept)(QRA(I)) and regional partner air forces.

15-17 Apr TBD

Event with description Dates Location

DYNAMIC MERCY - L 19 (NATO) To exercise through peacetime live and synthetic SAR scenarios essential cross-region cooperation/interaction between military and civilian Rescue Coordination Centres and mobile SAR units.

29 Apr-11 May

Baltic Sea

RAMSTEIN GUARD 5 19  (NATO) The NATO Electronic Warfare Force Integration Programme is a means to exercise the NATO designated regional elements of NATO’s Integrated Air and Missile Defence System conducted through the CAOCs while also including some national systems and assets. It is designed to train AC Ramstein and subordinate units on the reporting/ coordination requirements while exposing them to a wide variety of EW tactics and techniques in a controlled environment. 

2-7 May NLD

RAMSTEIN AMBITION 19 (NATO) To exercise the AIRCOM JFAC HQ in doctrinal C3 procedures in a simulated kinetic environment and to exercise interoperability with land and maritime forces in a joint setting.

2-9 May DEU

ALLIED REACH 19 (NATO) To shape the course for the training and exercise cycle and to tailor the way ahead for a common approach among the senior leadership in NATO on new developments and forward looking aspects on C2, Logistics, Training and the drawing together of crisis management instruments when deploying a mission tailored NRF.

5-8 May USA

STEADFAST FOUNT 19 (NATO) Practice and validate NRF movement planning/deployment procedures and provide training and practical use of ADAMS software.

19-23 May BEL

STEADFAST COBALT 19 (NATO) STCO19 is a SHAPE sponsored, all-level C4ISR Interoperability C3EX/DEPLOYEX/BST that, based on the Operational Commanders requirements, will verify, validate and enhance the Interoperability under a federated environment of the deployed NCS forces, NFS forces and partners in preparation of NRF 2020.

20 May - 2 Jun

 

ROU

NOBLE JUMP I 19 (NATO) To test the activation of the VJTF, the collaborative deployment planning, and the readiness and mounting functions for the VJTF.

 

 

 

 

 


                                                      

 

 

 

 

 

De Trans-Papua-snelweg (Indonesisch: Jalan Raya Trans-Papua

 

                                                 

De Trans-Papua-snelweg (Indonesisch: Jalan Raya Trans-Papua

 

 

 

 

 

 

  

 

 
H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BEGRIJPT U HET

 

 

 

o

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f